• 0720 758168
 • Transport gratuit în toată țara

Protectia Datelor

Conform cerinţelor REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice înceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), vă informăm că TETA PARTNERS SRL, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J31/143/2014, CUI: RO33008337, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană.
Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastră.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea operatorului (TETA PARTNERS SRL) de a încheia contractul de vanzare cumparare, de a trimite informatii sau produsele comandate, acestuia din urmă lipsindu-i una din condiţiile esenţiale, respectiv identitatea părţilor.

Vă informăm că aveţi următoarele drepturi:


 • dreptul la informare, conform legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

 • dreptul de acces la date (în mod gratuit pentru o solicitare pe an, printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, în care puteţi arăta că doriţi ca informaţiile să vă fie comunicate la o anumită adresă, inclusiv prin poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să se asigure că predarea vi se va face personal);

 • dreptul de intervenţie asupra datelor;

 • dreptul de opoziţie;

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

 • dreptul de a face plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau de a se adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul administrativ din B-dul Unirii nr. 79, Satu Mare, judetul Satu Mare, sau pe email la adresa: office@hermannsofa.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
De asemenea, vă informăm că unele dintre paginile noastre de web pot conţine fişiere temporare („cookies”), care reprezintă date ce pot fi trimise către browserul dumneavoastră de website şi memorate în computerul dumneavoastră. Acest lucru permite serverului nostru să vă „recunoască” atunci când vizitaţi website-ul nostru în viitor. Majoritatea browserelor de web pot fi configurate să nu accepte cookies sau să vă anunţe când un cookie este trimis către dumneavoastră. Acestea pot fi dezactivate de către clienti.

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele si prenumele, sexul, data si locul nasterii, datele din actele de stare civila, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail.
Conform REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice înceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), TETA PARTNERS SLR are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Clienti.
Scopul colectarii datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiara, reclama, marketing, publicitate, servicii de comunicatii electronice, informarea Clientilor privind situatia contului lor de pe site-urile mai sus mentionate, informarea Clientilor privind evolutia si starea Comenzilor.

La inregistrarea unui client pe www.hermannsofa.ro colectam urmatoarele date:


 • Nume

 • Prenume

 • Numar telefon

 • Email

 • Inregistrare prin cont Facebook daca acesta doreste

 • Adresa de facturare (Adresa, numar, bloc, etaj, apartament)

 •  

Prin simpla navigare a unui client inregistrat sau vizitator neinregistrat, colectam urmatoarele date


 • Interese cu referire la produse

 • Interese demografice

 • Timp petrecut pe website

 • Pagini vizualizate

 • Numele sau Prenumele in cazul in care foloseste functia de “CHAT” disponibila pentru ca angajatii TETA PARTNERS sa ofere ajutor in timp real clientilor sau vizitatorilor ce au nevoie de asistenta

 • Numarul de telefon in cazul in care vizitatorul ne-inregistrat foloseste functia de apeleaza rapid, disponibila pentru a lua legatura cu un angajat TETA PARTNERS pentru a cere informatii cu referire la produse sau simpla navigare pe website

Completarea de catre Clienti a formularelor pe site echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca aceste date sa fie incluse in baza de date a TETA PARTNERS SLR si cu utilizarea si prelucrarea de catre TETA PARTNERS SRL, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea activitatilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitandu-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare.
Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor sau a transmiterii de informatii spre Clienti.

In cazul in care Clientul isi modifica prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja catre TETA PARTNERS SRL si exista Comenzi in derulare, Comenzile isi pastreaza datele de la momentul plasarii Comenzii, iar livrarea produselor se va face luandu-se in considerare datele anterioare modificarii.
TETA PARTNERS SRL nu solicita Clientilor sai prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail, etc) informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. In cazul in care Clientul le divulga unor terti, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, in cazuri de divulgare de astfel de date, Clientul nu poate tine raspunzator pe TETA PARTNERS SRL pentru niciun fel de prejudiciu.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către TETA PARTNERS SRL se face cu respectarea următoarelor principii:


 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale.

 • Scopul bine determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.

 • Confidenţialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele TETA PARTNERS SRL, date cu caracter personal, au prevăzută în contractul de muncă şi în fişa postului o clauză de confidenţialitate.

 • Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în REGULAMENT ULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice înceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind liberacirculaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat
 • consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.

 • Informarea. Informarea persoanelor se face de către operatorul care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;

 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

 • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 •  

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau asupra lor au intervenit modificări (de ex.: schimbarea numelui ca urmare a căsătoriei, schimbarea domiciliului), vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Pentru mai multe detalii şi informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Telefon: ______________________

Fax: ___________________________________________

Web: www.dataprotection.ro

TETA PARTNERS folosește serviciile următoarelor terțe părți în scopul oferirii de funcționalități, pentru analiză și pentru publicitate. Este posibil ca aceste terțe părți să seteze și să folosească cookie-uri și/sau tehnologii similare pe pagina www.hermnnsofa.ro.

 

Google Analytics
Categorie: Analiză
Scop: Web analytics
Politici: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google AdWords
Categorie: Publicitate
Scop: Remarketing
Politici: https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/ads

Facebook
Categorie: Publicitate
Scop: Remarketing
Politici: https://www.facebook.com/privacy/explanation